ศูนย์รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2567

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักเรียน ม.4 ห้องเรียนพิเศษ กดที่นี่        
หากพบว่าชื่อหรือนามสกุล สะกดไม่ถูกต้อง ให้แจ้งครูผู้คุมสอบแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องในวันสอบ

แผนผังห้องสอบและหมายเลขห้องสอบ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ


แผนการเรียน SMTE ม.4

ห้องสอบที่ 1 ห้อง  622

ห้องสอบที่ 2 ห้อง  623


แผนการเรียน AP ม.4

ห้องสอบที่ 1 ห้อง  625

ห้องสอบที่ 2 ห้อง  626


แผนการเรียน SEP ม.4

ห้องสอบที่ 1 ห้อง  633

ห้องสอบที่ 2 ห้อง  634


แผนการเรียน ICP ม.4

ห้องสอบที่ 1 ห้อง  635

ห้องสอบที่ 2 ห้อง  636


นักเรียนที่สมัครเรียน ม.4 (นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม)     กดตรวจสอบ GPA 5 ภาคเรียนก่อนสมัคร     [อ่านแนวปฏิบัติ]   [กดสมัครเรียนที่นี่]

ม.4 เดิม(นักเรียน ม.3 จากโรงเรียนเลิงนกทา)

รับสมัคร  ตามที่โรงเรียนกำหนด 

สอบ        24 มีนาคม 2567

ประกาศผล  28 มีนาคม 2567

รายงานตัว/มอบตัว      31 มีนาคม 2567
[ คลิกสมัครเรียน ม.4 เดิม ออนไลน์]

ติดต่อสอบถามข้อมูล  ดร.กัญทิมา วชิรัตนพงษ์เมธี  0637528778     ครูศรัณย์ธณัท  สมคะเณย์ 0984245251นักเรียน ม.1 ม.4 ทั่วไป  กรุณาอ่านก่อน
รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป แบบออนไลน์เท่านั้น สมัครที่บ้านไม่ต้องเดินทางมาที่โรงเรียนเพื่อประหยัดค่าเดินทาง  ท่านสามารถกรอกใบสมัครผ่านโทรศัพท์มือถือ เครื่องใดก็ได้ที่มีอินเทอร์เน็ต เช่น โทรศัพท์นักเรียน ผู้ปกครอง โทรศัพท์ญาติ คนในหมู่บ้าน ผู้นำหมู่บ้าน  อสม. อบต.หรือนักเรียนคนอื่น ๆ ในหมู่บ้านของนักเรียน สมัครได้ทุกที่ ทุกจังหวัด เริ่มรับสมัคร วันที่ 9-13 มีนาคม 2567 เวลา  08.30 น. - 16.30 น. เนื่องจากต้องมีการสรุปสถิติรายวัน หากมีข้อสงสัยในการสมัครติดต่อได้ที่ ดร.กัญทิมา วชิรัตนพงษ์เมธี โทร. 0637528778  ครูศรัณย์ธณัท 0984245251   หรือคอมเมนต์มาที่เพจ facebook ของโรงเรียน  หัวข้อรับสมัครนักเรียน

รับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2567 ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนทั่วไป [อ่านประกาศ]

ห้องเรียนทั่วไป

ม.1    [ คลิกสมัครเรียน ม.1 ทั่วไป ออนไลน์]

รับสมัคร  9-13 มีนาคม 2567

สอบ        23 มีนาคม 2567

ประกาศผล  27 มีนาคม 2567

รายงานตัว/มอบตัว       30 มีนาคม 2567-------------------------------------------------------------------------

ม.4 [ คลิกสมัครเรียน ม.4 ทั่วไป ออนไลน์]

รับสมัคร  9-13 มีนาคม 2567

สอบ        24 มีนาคม 2567

ประกาศผล  28 มีนาคม 2567

รายงานตัว/มอบตัว      31 มีนาคม 2567


ติดต่อสอบถามข้อมูล  ดร.กัญทิมา วชิรัตนพงษ์เมธี  0637528778  ครูศรัณย์ธณัท  0984245251

กรอกใบสมัครออนไลน์   ไม่ต้องเดินทางมาโรงเรียนก็สมัครได้ กด สมัครเลย 

ประกาศรับสมัคร กรุณาอ่านก่อน

ขั้นตอนการสมัครแบบออนไลน์

1.  ตรวจสอบหลักฐาน/คุณสมบัติ(ด้วยตนเองตามประกาศของโรงเรียนถ้าปรากฏภายหลังว่าไม่เป็นไปตามที่ประกาศถือว่าขาดคุณสมบัติ)
2. กรอกใบสมัครออนไลน์(ที่บ้าน)
3. ตรวจสอบผลการสมัครผ่านเว็บไซต์ www.ln.ac.th เมนูตรวจสอบรายชื่อ

หมายเหตุ  นักเรียนที่มีการสอบให้นำบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียนมาในวันสอบ


หลักฐานการรายงานตัว/มอบตัวติดต่อสอบถาม

แผนการเรียน

💎 Gifted(ม.1), SMTE(ม.4)  ครูศุภชัย  ทองเข็ม  โทร. 0920250429

💎AP (ม.1 ม.4) ครูสมลักษณ์ บุญบรรลุ   โทร. 0922763943 

💎SEP (ม.1 ม.4) ครูวิภา  จินนะงาม  โทร. 0898495101

💎ICP (ม.1 ม.4) ครูพิชญ์สินี  ยังคง   โทร. 0823461404 

💎แผนการเรียนทั่วไป (ม.1 ม.4)  ดร.กัญทิมา วชิรัตนพงษ์เมธี  โทร. 0637528778

ขั้นตอนการรับสมัคร ม.1 และ ม.4 ประเภททั่วไป

1.  ตรวจสอบหลักฐาน/คุณสมบัติ(ด้วยตนเองตามประกาศของโรงเรียน)
2. กรอกใบสมัครออนไลน์(ที่บ้าน)
3. ตรวจสอบผลการสมัครผ่านเว็บไซต์ www.ln.ac.th


กรอกใบสมัครออนไลน์   

แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2567

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4  ปีการศึกษา 2567