ศูนย์รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2567

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและห้องสอบ ม.4 ห้องเรียน ปกติ สอบ 24 มี.ค.2567

หมายเหตุ แผนการเรียน นิติศาสตร์-รัฐศาสตร์ และศิลปะ-ดนตรี ไม่มีการสอบคัดเลือก เนื่องจากผู้สมัครไม่เกิน 40 คน

สิ่งที่ต้องนำมาในวันสอบ
1. บัตรประจำตัวประชาชน ตัวจริง หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ เพื่อยืนยันตัวตนผู้เข้าสอบ
2. เฉพาะแผนการเรียน  ม.1 (วิทยาศาสตร์-พลังสิบ )   และ ม.4  (แผนการเรียน  วิทยาศาสตร์-พลังสิบ  และวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์)    3  แผนการเรียนนี้ให้นำสำเนา  ใบ ปพ. ที่มีเกรดเฉลี่ย มายื่นต่อกรรมการคุมสอบ ด้วย  (ยกเว้น ม.3 เดิม ไม่ต้องนำ สำเนา ปพ. มา)
3. อุปกรณ์ในการสอบ เช่น ดินสอ ยางลบ ปากกา
4. ไม่อนุญาตให้นำเครื่องคิดเลข  อุปกรณ์คิดคำนวณ  นาฬิกาที่คำนวณเลขได้ และโทรศัพท์มือถือ เข้าห้องสอบ

แผนผังห้องสอบและหมายเลขห้องสอบ ม.1  ม.4  อาคารหมายเลข 5 และอาคาร หมายเลข 6

คำอธิบาย  621  คือ อาคารหมายเลข6  ชั้น 2  ห้องที่ 1

ห้องสอบที่ 1 ห้อง  621

ห้องสอบที่ 2 ห้อง  622

ห้องสอบที่ 3 ห้อง  623

ห้องสอบที่ 4 ห้อง  624

ห้องสอบที่ 5 ห้อง  635

ห้องสอบที่ 6 ห้อง  636

ห้องสอบที่ 7 ห้อง  637

ห้องสอบที่ 8 ห้อง  633

ห้องสอบที่ 9 ห้อง  634

ห้องสอบที่ 10 ห้อง  635

ห้องสอบที่ 11 ห้อง  636

ห้องสอบที่ 12 ห้อง  637

ห้องสอบที่ 13 ห้อง  521

ห้องสอบที่ 14 ห้อง  522


นักเรียนที่จะสมัครเรียน ม.1 ม.4 ห้องเรียนปกติ  กรุณาอ่านก่อน
รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนปกติ แบบออนไลน์เท่านั้น สมัครที่บ้านไม่ต้องเดินทางมาที่โรงเรียนเพื่อประหยัดค่าเดินทาง  ท่านสามารถกรอกใบสมัครผ่านโทรศัพท์มือถือ เครื่องใดก็ได้ที่มีอินเทอร์เน็ต เช่น โทรศัพท์นักเรียน ผู้ปกครอง โทรศัพท์ญาติ คนในหมู่บ้าน ผู้นำหมู่บ้าน  อสม. อบต.หรือนักเรียนคนอื่น ๆ ในหมู่บ้านของนักเรียน สมัครได้ทุกที่ ทุกจังหวัด เริ่มรับสมัคร วันที่ 9-13 มีนาคม 2567 เวลา  08.30 น. - 16.30 น. เนื่องจากต้องมีการสรุปสถิติรายวัน หากมีข้อสงสัยในการสมัครติดต่อได้ที่ ดร.กัญทิมา วชิรัตนพงษ์เมธี โทร. 0637528778  ครูศรัณย์ธณัท 0984245251   หรือคอมเมนต์มาที่เพจ facebook ของโรงเรียน  หัวข้อรับสมัครนักเรียน

รับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2567 ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนปกติ [อ่านประกาศรับสมัครที่นี่]

ห้องเรียนทั่วไป

ม.1    [ คลิกสมัครเรียน ม.1 ปกติ ออนไลน์]    [ตรวจสอบรายชื่อคนที่สมัครแล้ว]

รับสมัคร  9-13 มีนาคม 2567

สอบ        23 มีนาคม 2567

ประกาศผล  27 มีนาคม 2567

รายงานตัว/มอบตัว       30 มีนาคม 2567-------------------------------------------------------------------------

ม.4 [ คลิกสมัครเรียน ม.4 ปกติ ออนไลน์]    [ตรวจสอบรายชื่อคนที่สมครแล้ว]

รับสมัคร  9-13 มีนาคม 2567

สอบ        24 มีนาคม 2567

ประกาศผล  28 มีนาคม 2567

รายงานตัว/มอบตัว      31 มีนาคม 2567


ติดต่อสอบถามข้อมูล  ดร.กัญทิมา วชิรัตนพงษ์เมธี  0637528778  ครูศรัณย์ธณัท  0984245251

นักเรียนที่สมัครเรียน ม.4 (นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม)     กดตรวจสอบ GPA 5 ภาคเรียนก่อนสมัคร     [อ่านแนวปฏิบัติ]   [กดสมัครเรียนที่นี่]

ม.4 (นักเรียน ม.3 จากโรงเรียนเลิงนกทา)

ขั้นตอนการสมัคร

รับสมัคร  ตามที่โรงเรียนกำหนด 

สอบ        24 มีนาคม 2567

ประกาศผล  28 มีนาคม 2567

รายงานตัว/มอบตัว      31 มีนาคม 2567
[ คลิกสมัครเรียน ม.4 (ม.3 เดิม) ออนไลน์]   [ตรวจสอบรายชื่อที่สมัครแล้ว]

ติดต่อสอบถามข้อมูล  ดร.กัญทิมา วชิรัตนพงษ์เมธี  0637528778     ครูศรัณย์ธณัท  สมคะเณย์ 0984245251กรอกใบสมัครออนไลน์   ไม่ต้องเดินทางมาโรงเรียนก็สมัครได้ กด สมัครเลย 

ประกาศรับสมัคร กรุณาอ่านก่อน

ขั้นตอนการสมัครแบบออนไลน์

1.  ตรวจสอบหลักฐาน/คุณสมบัติ(ด้วยตนเองตามประกาศของโรงเรียนถ้าปรากฏภายหลังว่าไม่เป็นไปตามที่ประกาศถือว่าขาดคุณสมบัติ)
2. กรอกใบสมัครออนไลน์(ที่บ้าน)
3. ตรวจสอบผลการสมัครผ่านเว็บไซต์ www.ln.ac.th เมนูตรวจสอบรายชื่อ

หมายเหตุ  นักเรียนที่มีการสอบให้นำบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียนมาในวันสอบ


หลักฐานการรายงานตัว/มอบตัวติดต่อสอบถาม

แผนการเรียน

💎 Gifted(ม.1), SMTE(ม.4)  ครูศุภชัย  ทองเข็ม  โทร. 0920250429

💎AP (ม.1 ม.4) ครูสมลักษณ์ บุญบรรลุ   โทร. 0922763943 

💎SEP (ม.1 ม.4) ครูวิภา  จินนะงาม  โทร. 0898495101

💎ICP (ม.1 ม.4) ครูพิชญ์สินี  ยังคง   โทร. 0823461404 

💎แผนการเรียนทั่วไป (ม.1 ม.4)  ดร.กัญทิมา วชิรัตนพงษ์เมธี  โทร. 0637528778

ขั้นตอนการรับสมัคร ม.1 และ ม.4 ประเภททั่วไป

1.  ตรวจสอบหลักฐาน/คุณสมบัติ(ด้วยตนเองตามประกาศของโรงเรียน)
2. กรอกใบสมัครออนไลน์(ที่บ้าน)
3. ตรวจสอบผลการสมัครผ่านเว็บไซต์ www.ln.ac.th


กรอกใบสมัครออนไลน์   

แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2567

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4  ปีการศึกษา 2567