โรงเรียนเลิงนกทา

LOENGNOKTHA SCHOOL

World -Class Standard School::โรงเรียนมาตรฐานสากล::มาตรฐาน OBECQA

🔔ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์และภาพกิจกรรมได้ทาง FACEBOOK ของโรงเรียน

สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ โรงเรียนเลิงนกทา

รายงานผลการแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2562

ดาวน์โหลดเกียรติบัตรงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปีการศึกษา 2562

ด่วน!!!!!! ลงทะเบียนได้ถึงวันที่ 23 สิงหาคม 2562 เท่านั้น

🍇 ติดต่อ ทำบัตรประจำตัวนักเรียนที่ห้อง 127

เข้าระบบ ❤ ครู 🍎 นักเรียน 🍓 ผู้ปกครอง

📊สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์