Science Test 2566

ประกาศสอบ

1.สมัครสอบและชำระเงิน

กรณีสมัครแบบกลุ่ม มีครูรับรองดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่นี่  กรอกข้อมูลแล้ว ให้แนบไฟล์ในขั้นตอนการสมัคร 

แบบฟอร์มชำระเงิน(กรณี ไม่ได้ชำระตอนสมัคร)

4.ประกาศผลสอบ