กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวลำไพร  เมืองคง

รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล

วิสัยทัศน์    พันธกิจ  เป้าประสงค์

โครงสร้างการบริหารงาน


แผนกลยุทธ์ (Road map)

โครงสร้างการบริหารงาน


บริการงานบุคคล  [กดที่นี่]

โครงสร้างการบริหารงาน


แนะนำคุณครู

โครงสร้างการบริหารงาน

แผนงานโครงการ

ข่าวกิจกรรม

ผลการดำเนินงาน

แบบฟอร์มการไปราชการ

แบบฟอร์มการลา

ตรวจสอบการลา

กรอบอัตรากำลัง

คู่มือการปฏิบัติงาน

จรรยาบรรณวิชาชีพครู

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

การขอมี/เลื่อนวิทยฐานะ

แนวทางการจัดทำ PA

รายงานการประชุม

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ทำเนียบผู้บริหาร

รายชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษา

ครูมืออาชีพ PLC

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

หนังสือราชการ/สารบรรณ

กิจกรรมครูและบุคลากรทางการศึกษา

สุขสันต์วันเกิดคุณครูและบุคลากรทางการศึกษา