บริการนักเรียน

🟣การใช้งานอินเทอร์เน็ตสำหรับนักเรียน คลิกเลย!!

Update14/2/65   เฉพาะโทรศัพท์มือถือ Android ให้ตั้งค่าตามภาพ

ถ้าชื่อผู้ใช้ของนักเรียนขึ้นต้นด้วย 65XXXXXX@ln.ac.th    รหัสผ่านให้ใส่ตัวเลขเดิม  2 ครั้ง

🟣 ตรวจสอบชื่อผู้ใช้เน็ต (username)

🔺คู่มือการเข้าสู่ระบบ ด้วยอุปกรณ์ต่าง ๆ

🔺วิธีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต📑 ตั้งค่าการเชื่อมต่อด้วยโทรศัพท์มือถือ iPhone  iPad
📑 ตั้งค่าการเชื่อมต่อด้วยโโทรศัพท์มือถือ Android ทั่วไป  (ตั้งค่าตามภาพด้านบน update14/2/65)
📑 ตั้งค่าการเชื่อมต่อด้วยโคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค  

แจ้งปัญหาการใช้งาน  เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไม่ได้  ลืมรหัสผ่าน @LINE

🔶แนวปฏิบัติในการสอบออนไลน์

รอข้อมูล

🔶 แนวปฏิบัติในการส่งงานออนไลน์

รอข้อมูล

🔶 แนวปฏิบัติในการสนทนาติดต่อกับครูผู้สอนหรือ ครูที่ปรึกษา

รอข้อมูล

🔶 แนวปฏิบัติในการติดตาม ช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดความพร้อมในการเรียนออนไลน์

รอข้อมูล

จุดบริการ WiFi  ความเร็วสูง

นักเรียนที่เข้าใช้งาน WiFi/E-Mail/iStudent ไม่ได้ให้ติดต่อครูที่ห้อง 127

อาคาร 1 ชั้น 1-3
อาคาร 2 ชั้น 1-2
อาคาร 3 ชั้น  2-4
อาคาร 4 ชั้น 1-3
อาคาร 5 ชั้น  1-3
อาคาร 6 ชั้น 1-3