บริการนักเรียน

🟣การใช้งานอินเทอร์เน็ตสำหรับนักเรียน คลิกเลย!!

🟣 ตรวจสอบชื่อผู้ใช้เน็ต (username)

🔺คู่มือการเข้าสู่ระบบ ด้วยอุปกรณ์ต่าง ๆ

🔺วิธีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

📑 ตั้งค่าการเชื่อมต่อด้วยโทรศัพท์มือถือ iPhone iPad
📑
ตั้งค่าการเชื่อมต่อด้วยโโทรศัพท์มือถือ Android ทั่วไป
📑
ตั้งค่าการเชื่อมต่อด้วยโคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค

แจ้งปัญหาการใช้งาน เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไม่ได้ ลืมรหัสผ่าน @LINE

🔶แนวปฏิบัติในการสอบออนไลน์

รอข้อมูล

🔶 แนวปฏิบัติในการส่งงานออนไลน์

รอข้อมูล

🔶 แนวปฏิบัติในการสนทนาติดต่อกับครูผู้สอนหรือ ครูที่ปรึกษา

รอข้อมูล

🔶 แนวปฏิบัติในการติดตาม ช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดความพร้อมในการเรียนออนไลน์

รอข้อมูล

จุดบริการ WiFi ความเร็วสูง

นักเรียนที่เข้าใช้งาน WiFi/E-Mail/iStudent ไม่ได้ให้ติดต่อครูที่ห้อง 127

อาคาร 1 ชั้น 1-3
อาคาร 2 ชั้น 1-2
อาคาร 3 ชั้น 2-4
อาคาร 4 ชั้น 1-3
อาคาร 5 ชั้น 1-3
อาคาร 6 ชั้น 1-3