บริการนักเรียน

💛 💛   ตารางเรียน  🟡🟡

🟣การใช้งานอินเทอร์เน็ตสำหรับนักเรียน คลิกเลย!!
ชื่อ WiFi   LN_Student

Update14/2/65   เฉพาะโทรศัพท์มือถือ Android ให้ตั้งค่าตามภาพ

ม.1และม.4 ปีการศึกษา 2566(เฉพาะนักเรียนที่มาจากที่อื่นไม่ใช่นักเรียนเดิม)
ชื่อผู้ใช้   รหัสนักเรียน@ln.ac.th
รหัสผ่าน   ln_รหัสนักเรียน เลขห้อง
เช่น  25652@ln.ac.th    (ห้อง 3)
รหัสผ่าน  ln_256523       <---ใส่เลข 3 ต่อท้าย


สำหรับนักเรียนกลุ่มอื่น ๆ 

🔺ถ้าชื่อผู้ใช้ของนักเรียนขึ้นต้นด้วย 65XXXXXX@ln.ac.th    รหัสผ่านให้ใส่ตัวเลขหน้าเมล  65XXXXXX   2 ครั้ง

🔺 ถ้าชื่อผู้ใช้ขึ้นต้นด้วย   รหัสนักเรียน@ln.ac.th   รหัสผ่านคือ   เลขบัตรประจำตัวประชาชน

🟣 ตรวจสอบชื่อผู้ใช้เน็ต (username)

🔺คู่มือการเข้าสู่ระบบ ด้วยอุปกรณ์ต่าง ๆ

🔺วิธีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต



📑 ตั้งค่าการเชื่อมต่อด้วยโทรศัพท์มือถือ iPhone  iPad
📑 ตั้งค่าการเชื่อมต่อด้วยโโทรศัพท์มือถือ Android ทั่วไป  (ตั้งค่าตามภาพด้านบน update14/2/65)
📑 ตั้งค่าการเชื่อมต่อด้วยโคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค  

แจ้งปัญหาการใช้งาน  เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไม่ได้  ลืมรหัสผ่าน @LINE

เชื่อมต่อ WiFi ชื่อ 

🧡นักเรียน ประเมิน EQ & SDQ ตรวจสอบผลการเรียน  ตารางเรียน 

💛ผู้ปกครอง ประเมิน EQ & SDQ ตรวจสอบผลการเรียน  ตารางเรียน 

🔶แนวปฏิบัติในการสอบออนไลน์

รอข้อมูล

🔶 แนวปฏิบัติในการส่งงานออนไลน์

รอข้อมูล

🔶 แนวปฏิบัติในการสนทนาติดต่อกับครูผู้สอนหรือ ครูที่ปรึกษา

รอข้อมูล

🔶 แนวปฏิบัติในการติดตาม ช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดความพร้อมในการเรียนออนไลน์

รอข้อมูล

จุดบริการ WiFi  ความเร็วสูง

นักเรียนที่เข้าใช้งาน WiFi/E-Mail/iStudent ไม่ได้ให้ติดต่อครูที่ห้อง 127

อาคาร 1 ชั้น 1-3
อาคาร 2 ชั้น 1-2
อาคาร 3 ชั้น  2-4
อาคาร 4 ชั้น 1-3
อาคาร 5 ชั้น  1-3
อาคาร 6 ชั้น 1-3