บริการครู

คุณครูต้องการรับบริการอะไรครับ?? กรุณากด

📙 คลังสื่อ OBEC Content Center
      📘 เกี่ยวกับ OBEC Content Center
      📘 คู่มือการใช้งาน
      📘 สมัครสมาชิก
      📘 การเข้าใช้งานระบบคลังสื่อ(ครู)
📙 แพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ (Digital Education Excellence Platform : DEEP)  เข้าสู่ระบบ
      📘 เกี่ยวกับ DEEP

      📘 ขั้นตอนการสมัครใช้งาน
      📘 คู่มือการใช้งาน(ครู)
      📘 คู่มือการใช้งาน(นักเรียน)
      📘 เข้าสู่ระบบ

📙 ตารางสอนครู

📙 รายชื่อนักเรียน

📙 ระบบค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ผู้ปกครองนักเรียน

📙 วิดีโอขั้นตอนการใช้งานระบบ istudent
      📘 การจัดการรายชื่อเพิ่ม-ลบ นักเรียน
      📘 การลงข้อมูลตารางสอน
      📘 การเช็คชื่อเข้าแถว
      📘 การอัปโหลดรูป นักเรียนและหมายเลขโทรศัพท์ผู้ปกครอง
      📘 การสร้างสัดส่วนเก็บคะแนน

📙 ระบบเกียรติบัตรออนไลน์

📙 เช็คชื่อเข้าแถว          [คู่มือการใช้งาน[วิดีโอ]
📙 การติดตามนักเรียนมาเรียน

📙 บันทึกข้อมูลเวรหน้าประตู    [คู่มือการใช้งาน]

📙 เช็คชื่อเข้าเรียน บันทึกคะแนน ตัดเกรด    [คู่มือการใช้งาน]

📙 ระบบSMSS    [คู่มือการใช้งาน]

📙 แนวทางการส่งข้อมูล ข่าวสาร เข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียน <คลิก>
📙 คำสั่งโรงเรียนเลิงนกทา
📙 ปฏิทินวิชาการ
📙 ประกาศของโรงเรียน
📙 แบบฟอร์ม/บันทึกข้อความ
📙 คู่มือการปฏิบัติงาน
📙 คู่มือการอบรม
📙 เอกสารเผยแพร่
📙 สลิปเงินเดือน
📙 ตรวจสอบรายชื่ออีเมลของครู/เจ้าหน้าที่
📙 ตรวจสอบ User การใช้ Wifi ของครู/เจ้าหน้าที่
📙 คู่มือการใช้งาน ICT
📙 การส่งงาน/เอกสารต่าง ๆ ของครู
      📘 รายงานการใช้นวัตกรรม
      📘 รายงานการวิจัย
      📘 รายงานสอนซ่อมเสริม
      📘 รายงานแหล่งเรียนรู้
      📘 รายงานการอบรมพัฒนาตนเอง
      📘รายงานการไปราชการทั่วไป(ถ้าไปราชการอบรมพัฒนาตนเองให้รายงานที่เมนูด้านบนแทน)

คลังสื่อ OBEC Content Center (คลิก)

OBEC Content Center ของ สพม.

OBEC Content Center ของ สพฐ.


เกี่ยวกับ OBEC Content Center
คู่มือการใช้งาน
สมัครสมาชิก
การเข้าใช้งานระบบคลังสื่อ(ครู)

หมายเหตุ ครูที่ไม่สมัครสมาชิกเข้าระบบจะไม่สามารถดาวน์โหลดสื่อมาใช้งานได้

แพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ (Digital Education Excellence Platform : DEEP)  เข้าสู่ระบบ (คลิก)

เกี่ยวกับ DEEP

ขั้นตอนการสมัครใช้งาน
คู่มือการใช้งาน(ครู)
คู่มือการใช้งาน(นักเรียน)
เข้าสู่ระบบ

หมายเหตุ  การเข้าสู่ระบบด้วยอีเมล(google)  @obec.moe.go.th  จะสามารถใช้งาน Office365ของMicrosoft ได้ทันทีโดยไม่ต้อง Login Microsoft

วิดีโอขั้นตอนการใช้งานระบบ istudent

Ep.5 การสร้างสัดส่วนเก็บคะแนน

ระบบSMSS    [คู่มือการใช้งาน]

ประกาศ

ตรวจสอบอีเมลครู-เจ้าหน้าที่