คำถามที่ถามบ่อย

นักเรียนย้ายมาใหม่อยากใช้ WiFi ต้องทำอย่างไร


นักเรียนย้ายมาใหม่อยากได้อีเมล์ ต้องทำอย่างไร


การดูผลการเรียนต้องทำอย่างไร


นักเรียนต้องการลาเรียน จะต้องทำอย่างไร


นักเรียนต้องการออกนอกสถานศึกษาต้องทำอย่างไร


นักเรียนต้องการสมัครเข้าเรียนต้องทำอย่างไร


นักเรียนต้องย้ายเข้าต้องทำอย่างไร


นักเรียนต้องย้ายออกต้องทำอย่างไร