ศูนย์รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566

แผนผังห้องสอบและหมายเลขห้องสอบ 

กรอกใบสมัครออนไลน์   ไม่ต้องเดินทางมาโรงเรียนก็สมัครได้

ประกาศรับสมัคร กรุณาอ่านก่อน

รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป แบบออนไลน์เท่านั้น สมัครที่บ้านไม่ต้องเดินทางมาที่โรงเรียน  ท่านสามารถกรอกใบสมัครผ่านโทรศัพท์มือถือ เครื่องใดก็ได้ที่มีอินเทอร์เน็ต เริ่มรับสมัคร วันที่ 11-15 มีนาคม 2566 เวลา  08.30 น. - 16.30 น. เนื่องจากต้องมีการสรุปสถิติรายวัน หากมีข้อสงสัยในการสมัครติดต่อได้ที่ ดร.กัญทิมา วชิรัตนพงษ์เมธี โทร. 0637528778

ขั้นตอนการสมัครแบบออนไลน์

1.  ตรวจสอบหลักฐาน/คุณสมบัติ(ด้วยตนเองตามประกาศของโรงเรียนถ้าปรากฏภายหลังว่าไม่เป็นไปตามที่ประกาศถือว่าขาดคุณสมบัติ)
2. กรอกใบสมัครออนไลน์(ที่บ้าน)
3. ตรวจสอบผลการสมัครผ่านเว็บไซต์ www.ln.ac.th เมนูตรวจสอบรายชื่อ

หมายเหตุ  นักเรียนที่มีการสอบให้นำบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียนมาในวันสอบ


หลักฐานการรายงานตัว/มอบตัวติดต่อสอบถาม

แผนการเรียน

💎 Gifted(ม.1), SMTE(ม.4)  ครูศุภชัย  ทองเข็ม  โทร. 0920250429

💎AP (ม.1 ม.4) ครูทัศนีย์  โกษาแสง  โทร. 0850249617

💎SEP (ม.1 ม.4) ครูวิภา  จินนะงาม  โทร. 0898495101

💎ICP (ม.1 ม.4) ครูสุมนฑา  จันทร์จรูญ  โทร. 0819207039

💎แผนการเรียนทั่วไป (ม.1 ม.4)  ดร.กัญทิมา วชิรัตนพงษ์เมธี  โทร. 0637528778

ขั้นตอนการรับสมัคร ม.1 และ ม.4 ประเภททั่วไป

1.  ตรวจสอบหลักฐาน/คุณสมบัติ(ด้วยตนเองตามประกาศของโรงเรียน)
2. กรอกใบสมัครออนไลน์(ที่บ้าน)
3. ตรวจสอบผลการสมัครผ่านเว็บไซต์ www.ln.ac.th เมนูตรวจสอบรายชื่อ
4. ตรวจสอบผลการสมัครผ่านเว็บไซต์ www.ln.ac.th เมนูตรวจสอบรายชื่อ


กรอกใบสมัครออนไลน์   

กดสมัครเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 Online

กดสมัครเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 Online

ติดต่อฝ่ายรับสมัครทางFACEBOOK กลุ่มงานบริหารวิชาการโรงเรียนเลิงนกทา

แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566