โรงเรียนเลิงนกทา

LOENGNOKTHA SCHOOL

World -Class Standard School::โรงเรียนมาตรฐานสากล::มาตรฐาน OBECQA

🔔ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์และภาพกิจกรรมได้ทาง FACEBOOK ของโรงเรียน

🍇 ติดต่อ ทำบัตรประจำตัวนักเรียนที่ห้อง 127

เข้าระบบ ❤ ครู 🍎 นักเรียน 🍓 ผู้ปกครอง

📊สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์