โรงเรียนเลิงนกทา

LOENGNOKTHA SCHOOL

World -Class Standard School::โรงเรียนมาตรฐานสากล::มาตรฐาน OBECQA

🔔ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์และภาพกิจกรรมได้ทาง FACEBOOK ของโรงเรียน✈ แผนที่การเดินทาง🚐

📆ปฏิทินกิจกรรม

📊สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์