โรงเรียนเลิงนกทา

LOENGNOKTHA SCHOOL

World -Class Standard School::โรงเรียนมาตรฐานสากล::มาตรฐาน OBECQA

🎯ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบจัดชั้นเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2564

<<ค้นหารายชื่ออย่างรวดเร็วได้ที่นี่>>ติดตามเรา

Twitter

LINE

เอกสาร/คู่มือ

คู่มือประชาชน

คู่มือการใช้งานอินเทอร์เน็ต

คู่มือนักเรียน