โรงเรียนเลิงนกทา

LOENGNOKTHA SCHOOL สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร

World -Class Standard School::โรงเรียนมาตรฐานสากล::มาตรฐาน OBECQA

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

นายบุญมี พุ่มจันทร์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายเสรี สามาอาพัฒน์

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

กลุ่มงานบริหารวิชาการ


นางอรุณี แก้วใส

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

กลุ่มงานบริหารงบประมาณ


ข่าวด่วน !!

รายการข่าวด่วน กดที่นี่

โรงเรียนเลิงนกทา ประกาศผลการลงทะเบียนชุมนุม ปีการศึกษา 2564 (รอบแรก) สำหรับนักเรียนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนให้ดำเนินการในวันพุธ ที่ 30 มิถุนายน 2564 หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่อาคาร 1 ชั้น 1 (หลังเสาธง) ทั้งนี้เพื่อความสะดวกนักเรียนสามารถขอคำแนะนำจากครูที่ปรึกษาในการลงทะเบียน ดูผลการลงทะเบียน คลิก


ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ส่งอีเมลมาที่ mis@ln.ac.th

ข่าวสาร/บริการของเรา

เว็บไซต์คุณครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หน่วยงาน/กลุ่ม/ฝ่าย

 • กลุ่มงานบริหารวิชาการ

 • กลุ่มงานบริหารงบประมาณ

 • กลุ่มงานบริหารงานบุคคล

 • กลุ่มงานบริหารทั่วไป

กลุ่มสาระการเรียนรู้

 • กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 • กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 • กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 • กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 • กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ติดตามเรา

FACEBOOK
Twitter
LINE

เอกสาร/คู่มือ

คู่มือการปฏิบัติงานครู
คู่มือการใช้งานอินเทอร์เน็ต
คู่มือนักเรียน

งานประชาสัมพันธ์

เลิงนกทาแชเนล

ปักหมุด เช็คอิน

ติดต่อโรงเรียน

📚 เผยแพร่ผลงานครูเลิงนกทา

เผยแพร่ผลงานครูโรงเรียนเลิงนกทา