โรงเรียนเลิงนกทา

LOENGNOKTHA SCHOOL

World -Class Standard School::โรงเรียนมาตรฐานสากล::มาตรฐาน OBECQA

✨โรงเรียนเลิงนกทา
✨ขอต้อนรับ ✨
นายบุญมี พุ่มจันทร์
เนื่องในโอกาส
ดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เลิงนกทา

ด้วยความยินดียิ่ง🎉ติดตามเรา

Twitter

LINE

เอกสาร/คู่มือ

คู่มือประชาชน

คู่มือการใช้งานอินเทอร์เน็ต

คู่มือนักเรียน