โรงเรียนเลิงนกทา

LOENGNOKTHA SCHOOL

World -Class Standard School::โรงเรียนมาตรฐานสากล::มาตรฐาน OBECQA

🔔ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์และภาพกิจกรรมได้ทาง FACEBOOK ของโรงเรียน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอบได้ที่ 0984261592 (ครูธนัญญาภัค) , 0873730655 (ครูสมนึก)

🍇 ติดต่อ ทำบัตรประจำตัวนักเรียนที่ห้อง 127

เข้าระบบ ❤ ครู 🍎 นักเรียน 🍓 ผู้ปกครอง

ตรวจสอบรายชื่อการลงเวลากิจกรรมหน้าเสาธงของนักเรียน ตั้งแต่วันที่ 01 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ : 10 มกราคม 2563 ที่นี่

📊สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์