โรงเรียนเลิงนกทา

LOENGNOKTHA SCHOOL

World -Class Standard School::โรงเรียนมาตรฐานสากล::มาตรฐาน OBECQA

  • 🔔สมัครง่ายที่บ้านผ่านโทรศัพท์มือถือเครื่องใดก็ได้ที่มีอินเทอร์เน็ต 🎯ไม่ต้องส่งเอกสาร 🎯 ไม่ต้องเดินทางมาโรงเรียน

  • 🔔หากท่านไม่มีโทรศัพท์มือถือ หรือไม่มีอินเทอร์เน็ตสามารถขอความช่วยเหลือจากบุคคลใกล้เคียงหรือโทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร ตามหมายเลขโทรศัพท์ด้านบนได้ในวัน และเวลา ทำการ


ติดตามเรา

Twitter

LINE

เอกสาร/คู่มือ

คู่มือประชาชน

คู่มือการใช้งานอินเทอร์เน็ต

คู่มือนักเรียน