โรงเรียนเลิงนกทา

LOENGNOKTHA   SCHOOL  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร     

World -Class Standard School::โรงเรียนมาตรฐานสากล::มาตรฐาน OBECQA AWARD
FB : loengnokthaschool : : : E-Mail lnschool@ln.ac.th

นายบุญมี  พุ่มจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเลิงนกทา  พร้อมด้วย นายทศพล  ชัยวิวัฒน์ตระกูล ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผู้ฝึกสอนและดูแลนักเรียน) นายคอลลิน แบล็ค   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 และนายอติวิชญ์ รื่นยศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6  ผู้เข้าแข่งขันหุ่นยนต์โอลิมปิคนานาชาติ IRO 2020

โดยมีทีมเข้าร่วมแข่งขัน 10 ประเทศ เมื่อวันที่ 11 – 16 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา  เข้ารับมอบถ้วยและเหรียญรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 "RCEB" Line coding red  ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร โดยมี ดร.รัตติกร  ทองเนตร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร เป็นประธานในพิธี 

สรุปรางวัลดังนี้ 

1."RCEB"Line coding red ได้อันดับที่ 1

2."RCEB"Line coding blue ได้อันดับที่ 2

3.Robot Biathlon Extreme ได้อันดับที่ 2

4."IRO"FPV Racing Simulator ได้อันดับที่ 3

5.Robot Biathlon Extreme รวม ได้อันดับที่ 3

6.Robot Gethering ได้รางวัล Technical

7.AI Mission Racing ได้รางวัล Technical

กำหนดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยระบบดิจิทัล(Digital Testing) ปีการศึกษา 2565  ศูนย์สอบโรงเรียนเลิงนกทา ติดต่อสอบถาม 0 4578 1986    หรือ 0 4578 1116

รอบที่ 1      25-26 ก.พ. 2566
รอบที่ 2      27-28 ก.พ. 2566

รอบที่ 3      1-2 มี.ค. 2566
รอบที่ 4      3-4 มี.ค. 2566

โรงเรียนเลิงนกทา

กิจกรรมที่กำลังจะมีขึ้น