โรงเรียนเลิงนกทา

LOENGNOKTHA SCHOOL สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร

World -Class Standard School::โรงเรียนมาตรฐานสากล::มาตรฐาน OBECQA AWARD
FB : loengnokthaschool : : : E-Mail lnschool@ln.ac.th

Carousel imageCarousel imageCarousel image

ผู้บริหารโรงเรียน

โดมเพื่อน้อง

วัตถุประสงค์ของการจัดงาน

1. เพื่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ให้มีความพร้อมในการใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนมีความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2. เพื่อให้โรงเรียนมีโดมอเนกประสงค์ให้บริการแก่ชุมชนสำหรับทำกิจกรรมต่าง ๆ

บริจาคได้ที่ บัญชีเลขที่ 3250683604 ธนาคารกรุงไทย สาขาเลิงนกทา ชื่อบัญชี ผ้าป่า 50 ปี โรงเรียนเลิงนกทา สร้างโดมเพื่อน้อง

เมื่อท่านโอนเงินแล้วกรุณาแจ้งผลการโอนเงินที่ลิงก์ด้านล่างนี้ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

โทร. 045781116 คุณครูสายขวัญ จึงจิรโรจน์ โทร.0874304554

ประกาศ
Announcement

ข่าวประชาสัมพันธ์

Press public relations

จัดซื้อ จัดจ้าง/รับสมัครงาน
Procurement / Job posting

ข่าวแนะแนว/ศึกษาต่อ/ทุนการศึกษา

guide/further study/bursary


เอกสารเผยแพร่

Publish Document

งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน


lnschool@ln.ac.th