โรงเรียนเลิงนกทา

LOENGNOKTHA SCHOOL สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร

World -Class Standard School::โรงเรียนมาตรฐานสากล::มาตรฐาน OBECQA AWARD
FB : loengnokthaschool : : : E-Mail lnschool@ln.ac.th

FacebookYouTubeYouTube

ปฏิทินการรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566

ผ้าป่าเพื่อการศึกษาสร้างโดมเพื่อน้อง

กองผ้าป่าทั้งหมด(กอง)

จองในระบบเว็บแล้ว(กอง)

กองผ้าป่าว่าง(กอง)

ยอดเงินผ้าป่าปัจจุบัน(บาท)

ร่วมบริจาคเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาสร้างโดมเพื่อน้องแล้วแจ้งสลิป !! คลิกเลย ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่บริจาคแล้วกดที่นี่

ผู้บริหารโรงเรียนโดมเพื่อน้อง

วัตถุประสงค์ของการจัดงาน

1. เพื่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ให้มีความพร้อมในการใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนมีความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2. เพื่อให้โรงเรียนมีโดมอเนกประสงค์ให้บริการแก่ชุมชนสำหรับทำกิจกรรมต่าง ๆ

บริจาคได้ที่ บัญชีเลขที่ 3250683604 ธนาคารกรุงไทย สาขาเลิงนกทา ชื่อบัญชี ผ้าป่า 50 ปี โรงเรียนเลิงนกทา สร้างโดมเพื่อน้อง

เมื่อท่านโอนเงินแล้วกรุณาแจ้งผลการโอนเงินที่ลิงก์ด้านล่างนี้ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

โทร. 045781116 คุณครูสายขวัญ จึงจิรโรจน์ โทร.0874304554

ประกาศ
Announcement

ข่าวประชาสัมพันธ์

Press public relations

จัดซื้อ จัดจ้าง/รับสมัครงาน
Procurement / Job posting

ข่าวแนะแนว/ศึกษาต่อ/ทุนการศึกษา

guide/further study/bursary


เอกสารเผยแพร่

Publish Document

งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน


lnschool@ln.ac.th