โรงเรียนเลิงนกทา

LOENGNOKTHA   SCHOOL  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร     

World -Class Standard School::โรงเรียนมาตรฐานสากล::มาตรฐาน OBECQA AWARD
FB : loengnokthaschool : : : E-Mail lnschool@ln.ac.th

วันเสาร์ ที่ 25 มี.ค. 2566  สอบคัดเลือก ม.1 

วันอาทิตย์ ที่ 26 มี.ค. 2566 สอบคัดเลือก ม.4 

สถิติการรับสมัครนักเรียนรายวัน ม.1

สถิติการรับสมัครนักเรียนรายวัน ม.4

ตรวจสอบผลการสมัครเรียน ม.1  ประเภททั่วไป  11 -15 มี.ค.66

ตรวจสอบผลการสมัครเรียน ม.4  ประเภททั่วไป  11 -15 มี.ค.66

การอบรมการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม ระบบการบริหารจัดการการเรียนการสอน 

17  มีนาคม 2566
ณ หอประชุมพุทธรักษา   โรงเรียนเลิงนกทา


หมายเหตุ ให้ผู้เข้าอบรมนำคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คและSmartPhone ปลั๊กไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่อพ่วงส่วนตัว มาในวันอบรม

โรงเรียนเลิงนกทา

กิจกรรมที่กำลังจะมีขึ้น

ศูนย์การเรียนรู้