โรงเรียนเลิงนกทา

LOENGNOKTHA   SCHOOL  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร      

World -Class Standard School::โรงเรียนมาตรฐานสากล::มาตรฐาน OBECQA AWARD
FACEBOOK : loengnokthaschool : : : E-Mail lnschool@ln.ac.th

คู่มือการให้บริการประชาชน

ร่วมงานคืนสู่เหย้าเฮาฮัก ล.น. คลิก>>

รายละเอียดการจัดงาน

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน  พบปะเพื่อน พี่น้อง ครูเก่า ครูปัจจุบัน ร่วมชมการแสดงของนักเรียน 

พบกับนักร้อง ศิลปินรับเชิญและศิษย์เก่าร่วมสนุกบนเวที

 

จองโต๊ะร่วมงาน

ตรวจสอบการจองโต๊ะ

สถานะแผนผังที่นั่ง

สถานที่จอดรถ บริเวณสนามฟุตบอลและถนนหน้าโรงเรียน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ครูธนัญญาภัค  อินไช โทร.0984261592 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ครูธนัญญาภัค  อินไช โทร.0984261592  

1.scanหรือคลิก

2.scanหรือคลิก

3.scanหรือคลิก

ewss

สแกนเพื่อประเมิน

แบบวัด EIT 1

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียน ปีงบประมาณ 2566


ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนเลิงนกทา

โรงเรียนเลิงนกทา

กิจกรรมที่กำลังจะมีขึ้น

แบบวัด EIT 1

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียน ปีงบประมาณ 2566

แหล่งเรียนรู้ภายนอก

OBEC Content Center

DEEP สพฐ.

ศูนย์การเรียนรู้

No gift Policy

แทรก ประกาศ No gift  Policy ที่นี่

ประกาศโรงเรียนเลิงนกทา เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566