โรงเรียนเลิงนกทา

LOENGNOKTHA SCHOOL สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร

World -Class Standard School::โรงเรียนมาตรฐานสากล::มาตรฐาน OBECQA

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

โดมเพื่อน้อง

วัตถุประสงค์ของการจัดงาน

1. เพื่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ให้มีความพร้อมในการใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนมีความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2. เพื่อให้โรงเรียนมีโดมอเนกประสงค์ให้บริการแก่ชุมชนสำหรับทำกิจกรรมต่าง ๆ

>> รายละเอียดการก่อสร้าง<<

บริจาคได้ที่ บัญชีเลขที่ 3250683604 ธนาคารกรุงไทย สาขาเลิงนกทา ชื่อบัญชี ผ้าป่า 50 ปี โรงเรียนเลิงนกทา สร้างโดมเพื่อน้อง

ขั้นตอนการบริจาค

1. โอนเงิน

2. แจ้งผลการโอน

3. ตรวจสอบรายชื่อ


เมื่อท่านโอนเงินแล้วกรุณาแจ้งผลการโอนเงินที่ลิงก์ด้านล่างนี้

>> แจ้งผลการโอนเงินที่นี่ <<

>>รายชื่อผู้ที่บริจาค

หากไม่พบข้อมูลกรุณากดตรวจสอบรายชื่อ

>>ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่บริจาค

>> ตรวจสอบยอดเงินบริจาคแต่ละประเภท

ผู้ประสานงานด้านการเงิน คุณครูสายขวัญ จึงจิรโรจน์ โทร.0874304554

โรงเรียนเลิงนกทาขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมบริจาคในครั้งนี้ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ @LINE

โทร. 045781116 คุณครูสายขวัญ จึงจิรโรจน์ โทร.0874304554

ฝ่ายบริหารสถานศึกษา

นายบุญมี พุ่มจันทร์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายเสรี สามาอาพัฒน์

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

กลุ่มบริหารวิชาการ


นางอรุณี แก้วใส

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

กลุ่มบริหารงบประมาณ

นายปริวัฒ เสาะแสวง

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

กลุ่มบริหารทั่วไปและฝ่ายกิจการนักเรียน

นางกุสุมาลย์ สมประสงค์

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

กลุ่มบริหารงานบุคคล

ประกาศ/รับสมัครงาน !!

เว็บไซต์คุณครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • :: วารสารภูดิน

 • :: ข่าวประชาสัมพันธ์

 • :: ข่าวงานวัดผล-GPA

 • :: ข่าวจากศูนย์คอมพิวเตอร์

 • :: ผลงานนักเรียน

 • :: ข่าวจากกลุ่มสาระการเรียนรู้

 • :: ข่าวกิจกรรม

 • :: ข่าวสารกิจกรรมหน้าเสาธง

 • :: ข่าวกลุ่มงานบริหารวิชาการ

 • :: ข่าวกลุ่มบริหารงบประมาณ

 • :: ข่าวกลุ่มงานบริหารทั่วไป

 • :: ข่าวกลุ่มงานบริหารงานงานบุคคล

 • :: การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 • :: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 • :: โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

 • :: โรงเรียนคุณธรรม

หน่วยงาน/กลุ่ม/ฝ่าย

 • กลุ่มงานบริหารวิชาการ

 • กลุ่มงานบริหารงบประมาณ

 • กลุ่มงานบริหารงานบุคคล

 • กลุ่มงานบริหารทั่วไป

กลุ่มสาระการเรียนรู้

 • กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 • กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 • กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 • กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 • กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

งานประชาสัมพันธ์

เลิงนกทาแชเนล

ปักหมุด เช็คอิน

ติดต่อโรงเรียน

📚 เผยแพร่ผลงานครูเลิงนกทา

เผยแพร่ผลงานครูโรงเรียนเลิงนกทา

ระบบสารสนเทศ