ข่าวศูนย์คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำหรับการเรียนการสอน

Mentimeter คือ แอปพลิเคชันที่ใช้สำหรับสร้างพรีเซนเทชันที่ผู้เรียนสามารถมีส่วนร่วมในการโต้ตอบ ระดมสมอง แสดงความคิดเห็นกับผู้สอนผ่านแบบสอบถามออนไลน์ โดยสามารถสร้างได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็น คำถามหลายตัวเลือก คำถามปลายเปิด ซึ่งสามารถเห็นผลลัพธ์ได้ทันที ช่วยให้การเรียนการสอนมีความน่าสนใจ เพิ่มการมีปฏิสัมพันธ์ในห้องเรียนได้  อ่านเพิ่มเติม

โปรแกรมสุ่มชื่อนักเรียนแบบออนไลน์ 

วิธีการใช้งานโปรแกรม
ครูผู้สอนเข้าเว็บไซต์ https://wheelofnames.com/th  อาจจะเข้าผ่าน คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ตามที่สะดวก
เลือกเปลี่ยนเป็นภาษาในการใช้งานโปรแกม
เพิ่มชื่อนักเรียน หรืออาจจะใช้เป็นเลขที่ (แนะนำว่าให้คัดลอกชื่อจากโปรแกรม Excel) อ่านเพิ่มเติม

ครูลืมรหัสผ่าน SMSS จะทำอย่างไร ???

แนวปฏิบัติของผู้ดูแลระบบ

1. เปิดเว็บไซต์ http://smss.youweb.info/sskyst/35022001/admin

2.กรอกข้อมูล user/pass

3.เลือกเมนู ผู้ใช้ > เพิ่ม แก้ไข ผู้ใช้

4.กรณีผู้ใช้ลืมรหัสผ่าน ให้ลบผู้ใช้ออก แล้วจึงให้ login ด้วยเลขประจำตัวประชาชน(เหมือนตอนเข้าใช้ครั้งแรก)


ครูทุกท่านสามารถติดต่อผู้ดูแลระบบ SMSS ของโรงเรียนได้ที่ 0984245251  หรือ LINE@John09  email: chatree701@ln.ac.th


code การดึงข้อมูลจาก sheet มาแสดงผลที่ google sites เพียง cell เดียว

<iframe class="responsive-iframe" src="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YkjXj66VUTaa5iBlG-Bl4h3w7YZnytjlXwtXetY2Q0g/htmlembed?single=true&gid=2073546124&range=A1&widget=false&chrome=false&headers=false" width="100%" height="100%"></iframe>


เมื่อ 

id=2073546124  คือ id  url  ของ sheet

range=A1  คือ cell ในชีตที่ต้องการนำมาแสดงcode การดึงข้อมูลข้ามไฟล์ sheet มาแสดงผลที่ Sheet อื่น  เพื่ออัปเดทข้อมูลอัตโนมัติ

สูตร/ฟังก์ชัน

=IMPORTRANGE("SPREADSHEET URL", "Range ของข้อมูลที่อยากได้ เช่น Sheet1!B1:D10")

ตัวอย่าง

=IMPORTRANGE("https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Q9bkeVzrAQJDcWUeHREX7OWmutYBKYuZ5yII3aDs6aE/edit#gid=1278647475", "Sheet1!d12") 

เมื่อ 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Q9bkeVzrAQJDcWUeHREX7OWmutYBKYuZ5yII3aDs6aE/edit#gid=1278647475 คือ  url  ของ sheet ต้นทาง

Sheet1  คือ ชื่อชีตต้นทาง

d12 คือ Cell ต้นทางการขอใช้บริการลายเซ็น Digital

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   https://www.thaidigitalid.com/certificate แนวทางการแก้ปัญหาการเพิ่มขนาดไฟล์ที่ upload ใน Joomla3  กรณี upload_max_filesize  .. M

กำหนดค่าดังนี้

ที่ Admin contro panel  Joomla

1.System/media กำหนดขนาดไฟล์เป็น (MB)  =1000

2.System/attachments/advance กำหนดนขนาดไฟล์ 1000 MB

3.ที่ Folder Public_html /cgi_bin 

แก้ไขไฟล์ .htaccess เพิ่มข้อความเหล่านี้ลงไป

php_value upload_max_filesize 1000M

php_value post_max_size 1024M


หรือ

ที่ Folder Public_html /yourweb 

แก้ไขไฟล์ .htaccess เพิ่มข้อความเหล่านี้ลงไป

php_value upload_max_filesize 1000M

php_value post_max_size 1024M

4.บันทึกงานให้เรียบร้อย