235235

 kvis

 

olympic2017

การอบรม STEM สหวิทยาเขต เลิง  กุดชุม  ไทยเจริญ

แบบทดสอบ Pre-Test Onlinenew


แบบทดสอบ Post-Test Online

Download  วุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรม new

 

 

 แบบสำรวจข้อมูลการศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

ban1

spm1

smss  ติดตามข่าวสาร SMSS ที่นี่ new

 mediadlit  plc

banaca  banmon

banper  bannor

gooleApps   office2

 

gmail                                                          qoffice365

UPDATE NEWS @ln.ac.th

IMAGE การอบรมสะเต็มศึกษา2560
วันพฤหัสบดี, 18 พฤษภาคม 2560 ข่าวโดย Super User จำนวนผู้ชม 107 คน
Read More...
IMAGE การอบรมระบบสนันสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา (SMSS)
วันเสาร์, 08 เมษายน 2560 ข่าวโดย Super User จำนวนผู้ชม 256 คน
Read More...
IMAGE ภูดินเกมส์ 2559
วันจันทร์, 19 ธันวาคม 2559 ข่าวโดย Super User จำนวนผู้ชม 465 คน
Read More...
IMAGE การอบรม STEM สหวิทยาเขต เลิง กุดชุม ไทยเจริญ
วันศุกร์, 16 มิถุนายน 2560 ข่าวโดย Super User จำนวนผู้ชม 149 คน
Read More...
IMAGE STEM สหวิทยาเขต เลิง กุดชุม ไทยเจริญ
วันศุกร์, 16 มิถุนายน 2560 ข่าวโดย Super User จำนวนผู้ชม 113 คน
Read More...

ICT NEWS @ln.ac.th

IMAGE การอบรมสะเต็มศึกษา2560
วันพฤหัสบดี, 18 พฤษภาคม 2560 ข่าวโดย Super User จำนวนผู้ชม 107 คน
Read More...
IMAGE การอบรมระบบสนันสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา (SMSS)
วันเสาร์, 08 เมษายน 2560 ข่าวโดย Super User จำนวนผู้ชม 256 คน
Read More...
IMAGE ภูดินเกมส์ 2559
วันจันทร์, 19 ธันวาคม 2559 ข่าวโดย Super User จำนวนผู้ชม 465 คน
Read More...
IMAGE การอบรม STEM สหวิทยาเขต เลิง กุดชุม ไทยเจริญ
วันศุกร์, 16 มิถุนายน 2560 ข่าวโดย Super User จำนวนผู้ชม 149 คน
Read More...
IMAGE STEM สหวิทยาเขต เลิง กุดชุม ไทยเจริญ
วันศุกร์, 16 มิถุนายน 2560 ข่าวโดย Super User จำนวนผู้ชม 113 คน
Read More...
IMAGE TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 7 ระดับประเทศ
วันพุธ, 08 มีนาคม 2560 ข่าวโดย Super User จำนวนผู้ชม 642 คน
Read More...
IMAGE รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์
วันอังคาร, 14 กุมภาพันธ์ 2560 ข่าวโดย Super User จำนวนผู้ชม 414 คน
Read More...
IMAGE ขอแสดงความยินดี
วันพฤหัสบดี, 08 ตุลาคม 2558 ข่าวโดย วิชาการ จำนวนผู้ชม 1982 คน
Read More...
IMAGE นางนิรมล จงจินากูล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ รางวัล....................
วันอังคาร, 29 กันยายน 2558 ข่าวโดย วิชาการ จำนวนผู้ชม 2698 คน
Read More...
การใช้งานอินเทอร์เน็ตสำหรับครู ปีการศึกษา 2560
วันพฤหัสบดี, 25 พฤษภาคม 2560 ข่าวโดย Super User จำนวนผู้ชม 187 คน
Read More...
แจ้งอุปกรณ์ Uninet เสีย
วันจันทร์, 12 กันยายน 2559 ข่าวโดย Super User จำนวนผู้ชม 1413 คน
Read More...
เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ DLIT
วันศุกร์, 05 สิงหาคม 2559 ข่าวโดย Super User จำนวนผู้ชม 5159 คน
Read More...

การอบรม STEM  สหวิทยาเขต เลิง กุดชุม ไทยเจริญ

การอบรม STEM สหวิทยาเขต เลิง  กุดชุม  ไทยเจริญ

แบบทดสอบ Pre-Test Onlinenew


แบบทดสอบ Post-Test Online

วุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรม 

onet1

อบรมแนวทางการเตรียมความพร้อมและพัฒนาผู้เรียนในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET

แนวปฏิบัติวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
-----------------------
- กองลูกเสือ เนตรนารี จากสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาตั้งแถวในสนาม
- ประธาน (ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา) มาถึง และขึ้นยืนบนแท่นเคารพ 

ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2558 คลิกที่นี่  new

{fshare}{flike}

ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
  • สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ปีการศึกษา 2560 ที่ จ.อุดรธานี
  • สทศ.ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ V-NET ปีการศึกษา 2560 จ.นนทบุรี
  • สทศ. จัดประชุมศูนย์สอบ I-NET พร้อมแนะการนำผลสอบไปพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
  • ผอ.สทศ. บรรยายเรื่อง “O-NET และ B-NET ที่ต้องนำไปใช้ในปีการศึกษา 2560” ให้แก่กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม จ.ฉะเชิงเทรา
  • สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2560 จ.นครราชสีมา