ยินดีต้อนรับ สู่โรงเรียนเลิงนกทา.
คำขวัญรับผิดชอบ รอบรู้ สู้งานดี มีคุณธรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์ <<อ่านข่าวทั้งหมด>>

close


การเปิดเผยราคากลาง และการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

ต้องการส่งข่าวสารประชาสัมพันธ์ส่งได้ที่ lnschool045@gmail.com ทีมงานพัฒนาเว็บไซต์ ขอขอบคุณ คุณสัมฤทธิ์ สร้อยแก้ว